EU ORGANIC BIO

(0)

0901 887 288 - 0344 510 439

Tin Tức & Sự Kiện

Chứng nhận EU ORGANIC BIO

Ý nghĩa về quy định về chứng nhận hữu cơ Châu Âu của tiêu chuẩn EU:

Niềm tin người tiêu dùng:
Người tiêu dùng cần được đảm bảo sản phẩm hữu cơ được tiêu thụ phải tuân thủ chặt chẽ theo luật trong chứng nhận hữu cơ Châu Âu của EU về hữu cơ. Các sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn này không được xem là hữu cơ hay được dán nhãn hữu cơ hoặc các nhãn tương đương ở mỗi quốc gia thành viên. Điều này giải thích lý do quy định về chứng nhận hữu cơ Châu Âu của EU bao gồm các yêu cầu khắt khe về sản xuất, chế biến tới kiểm soát và dán nhãn thực phẩm hữu cơ.

Việc dán nhãn chứng nhận hữu cơ Châu Âu EU đảm bảo cho người tiêu dùng rằng:
–    Quá trình sản xuất tôn trọng tự nhiên
–    Sản phẩm được sản xuất bền vững
–    Người sản xuất sản phẩm hữu cơ được kiểm tra bởi các tổ chức kiếm soát mỗi năm một lần nhằm đảm bảo chấp hành các quy định về hữu cơ, quy định bảo vệ sức khoẻ và bảo vệ người tiêu dùng
–    Động vật được chăn thả tự do và được đối xử theo các điều kiện chăm sóc động vật
–    Không có sản phẩm biến đổi gien trong nông nghiệp hữu cơ
–    Giới hạn khắt khe về việc sử dụng hoá chất trừ sâu, phân bón và chất kháng sinh đối với thực phẩm

–    Giới hạn khắt khe về việc sử dụng chất phụ gia thực phẩm, các chất hỗ trợ chế biến và các chất khác trong nông nghiệp hữu cơ
–    Hầu hết các chất được sử dụng trong sản xuất tại nông trại đều bắt nguồn tại chỗ và sử dụng nguồn lực và kiến thức bản địa
–    Các sản phẩm hữu cơ được mua tại các kênh phân phối sản phẩm hữu cơ được đảm bảo tuân theo các quy định khắt khe về bảo vệ môi trường và chăm sóc động vật.

Sưu tầm

Hotline : 0901 887 288 - 0344 510 439

Email : saleshuramart@gmail.com

Facebook Zalo

Kiến thức về sản phẩm

New Starlight Company Limited (ASAOLA)

Địa chỉ: 205 Luong  Dinh Cua St., Quarter 3, Binh An Ward, Dist. 2, HCMC, Vietnam 

Tel: 0344 510 439

Email: saleshuramart@gmail.com

Web: https://huramart.vn

229775 Online : 2

Facebook Instagram Linkedin Twitter Youtube